Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej

Data publikacji 15.04.2020    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2013/20/121/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79100000-5; 79110000-8
Termin składania ofert: 23.04.2020 r. godz. 10:00