Zakończone

Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku

Data publikacji 26.05.2020    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2851/20/149/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania