Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Policji 23.10.2019 28.10.2019 r. godz. 12:00 WZP-6141/19/323/Z
12 Świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej dla psów służbowych 16.10.2019 24.10.2019 r. godz. 12:00 WZP-5785/19/301/Z
13 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 16.08.2019 04.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-4978/19/250/MP Link
14 Zakwaterowanie i wyżywienie Funkcjonariuszy Policji 12.08.2019 19.08.2019 r. godz. 10:00 WZP-5010/19/251/Z
15 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 5). 09.08.2019 WZP-4969/19/248/Z
16 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 10). 09.08.2019 WZP-4964/19/243/Z
17 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4967/19/246/Z
18 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 8). 09.08.2019 WZP-4968/19/247/Z
19 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 6). 09.08.2019 WZP-4966/19/245/Z
20 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4965/19/244/Z

Wybierz Strony