Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym 24.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4669/19/240/DZ
22 Kompleksowe warsztaty szkoleniowe w Wilnie i w Warszawie 18.07.2019 25.07.2019 r. godz. 13:00 WZP-4435/19/223/DZ
23 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badania psychologiczne i konsultacje psychiatryczne 17.07.2019 26.07.2019 r. godz. 14:00 WZP-3841/19/189/MP Link
24 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego w ramach działań Policyjnych 16.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4571/19/235/MP
25 Świadczenie usług zabezpieczeń medycznych w ramach działań Policyjnych 12.06.2019 25.06.2019 r. godz. 11:00 WZP-2401/19/114/MP
26 Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym 16.05.2019 24.05.2019 r. godz: 11.00 WZP-3263/19/169/DZ
27 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi organizacji warsztatu szkoleniowego w Berlinie 13.05.2019 20.05.2019 r. godz. 13:00 WZP-3223/19/167/DZ
28 Całodobowe świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych dla KPP Piaseczno i KPP Pruszków 26.03.2019 03.04.2019 r. godz. 11:00 WZP-1730/19/91/F
29 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi organizacji warsztatu szkoleniowego w Rydze 22.03.2019 01.04.2019 r. godz. 13:00 WZP-1885/19/97/DZ
30 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi organizacji warsztatu szkoleniowego w Rydze 25.02.2019 4.03.2019 r. godz. 11:00 WZP-1266/19/70/DZ

Wybierz Strony