Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
51 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policją w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 28.06.2018 03.07.2018 godz 11:00 WZP-3263/18/151/F
52 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 13.06.2018 22.06.2018 godz 11:30 WZP-2984/18/136/F
53 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 17.05.2018 30.05.2018 godz. 11:00 WZP-2278/18/100/F
54 Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. 07.05.2018 14.05.2018 godz 12:00 WZP-2289/18/101/F
55 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 12. 27.04.2018 WZP-2136/18/93/Z
56 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 10. 27.04.2018 WZP-2135/18/93/Z
57 Świadczenie usługi w celu zakwaterowana i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP-2134/18/91/Z
58 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP - 2137/18/94/Z
59 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V 26.04.2018 10.05.2018 godz. 11:30 WZP – 1910/18/82/F
60 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II i Wydziałów Komendy Stołecznej Policji oraz na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III 12.04.2018 20.04.2018 godz. 12:00 WZP – 1623/18/66/F

Wybierz Strony