W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa druków w postaci luzów i teczek - postępowanie objęte umową ramową 08.11.2017 WZP-4070/17/211/Z
2 Dostawa materiałów kancelaryjnych 06.11.2017 06.11.2017 godz. 12:00 WZP-3931/17/198/Z
3 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego MINOLTA 03.10.2017 09.11.2017 godz. 11:30 WZP-2879/17/112/Ł
4 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylatorów - postępowanie objęte umową ramową. 23.11.2017 WZP-4346/17/226/Z
5 Dostawy kserokopiarek 14.11.2017 24.11.2017 godz 11:30 WZP – 3850/17/167/Z
6 Dostawa wraz z montażem verticali, rolet i żaluzji. 28.11.2017 WZP-3943/17/204/Z
7 Dostawa sprzętu sieciowego - switch - postępowanie objęte umową ramową. 06.12.2017 WZP-4599/17/233/Ł
8 Umowa ramowa na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki "XEROX". 30.10.2017 06.12.2017 godz. 11:00 WZP-2878/17/111/Ł
9 Dostawa sprzętu sieciowego - switch typ D - postępowanie objęte umową ramową. 06.12.2017 WZP-3944/17/205/Ł
10 Umowa ramowa na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki "OKI". 30.10.2017 07.12.2017 godz. 11:00 WZP-2876/17/109/Ł