W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV(telewizja przemysłowa) - postępowanie objęte umową ramową. 17.04.2018 WZP-1801/18/78/Ł
2 Dostawa mebli biurowych 19.04.2018 27.04.2018 godz. 10:00 WZP-1661/18/74/Z
3 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji w ramach umowy ramowej. 10.05.2018 WZP-2256/18/99/Z
4 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2645/18/111/IR
5 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2649/18/115/IR
6 Dostawa rur kanalizacyjnych z tworzyw - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2647/18/113/IR
7 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego Policji IV przy ul. Żytniej 36 w Warszawie 21.05.2018 05.06.2018 godz: 10:00 WZP-2590/18/106/IR
8 Dostawa druków w postaci luzów i teczek postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2829/18/125/Z
9 Dostawa rękawic jednorazowych - postępowanie objęte umową ramową. 18.06.2018 WZP-2932/18/131/Z
10 Dostawa rękawic dla motocyklistów - postępowanie objęte umową ramową. 19.06.2018 WZP-2934/18/133/Z

Wybierz Strony