W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa foteli obrotowych 30.12.2016 16/01 2017r godz.:11:00 WZP-5358/16/277/Z
2 Dostawy artykułów gospodarczych w ramach umowy ramowej. 15.03.2017 WZP-1012/17/35/AG
3 Dostawa materiałów kancelaryjnych 21.03.2017 WZP-1090/17/36/Z
4 Dostawy akumulatorów do radiotelefonów prowadzone w oparciu o umowę ramową. 24.03.2017 WZP-1147/17/41/Ł
5 Pakiety Kryminalistyczne 29.03.2017 7.04.2017 godz.: 12:00 WZP-892/17/32/Z
6 Dostawa materiałów kancelaryjnych- postepowanie objęte umową ramową. 14.04.2017 WZP-1443/17/54/Z
7 Sukcesywne dostawy materiałów kancelaryjnych. 06.04.2017 14.04.2017 godz.: 12:00 WZP-1180/17/44/Z
8 Umundurowanie dla motocyklistów 07.04.2017 18/04/2017, godzina: 11:00, WZP-1113/17/37/Z
9 Dostawa kamizelek ostrzegawczych z napisem Policja w ramach umowy ramowej. 19.04.2017 WZP-1453/17/55/Z
10 Dostawa wraz z montażem verticali, rolet i żaluzji - postępowanie w ramach umowy ramowej. 19.04.2017 WZP-1525/17/58/Z