W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu Toshiba - Postępowanie objęte umową ramową 31.01.2020 WZP-317/20/29/Ł
2 Usługi sprzątania 21.01.2020 30.01.2020 r. godz. 12:00 WZP-155/20/08/AG
3 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i napraw łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji 21.01.2020 30.01.2020 r. godz. 11:00 WZP-244/20/20/T
4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu Xerox - Postępowanie objęte umową ramową 29.01.2020 WZP-314/20/26/Ł
5 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 23.12.2019 27.01.2020 r. godz. 14:00 WZP-7175/19/373/AG Link
6 Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego 16.01.2020 27.01.2020 r. godz. 10:30 WZP-116/20/06/Z
7 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 24.12.2019 27.01.2020 r. godz.: 10:00 WZP-7125/19/371/Z Link
8 Dostawy materiałów i odczynników dla Laboratorium Kryminalistycznego 30.12.2019 10.01.2020 r. godz. 12:00 WZP-7237/19/379/Z
9 Opracowanie dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej dla budynku Komisariatu Policji w Jaktorowie 19.11.2019 20.12.2019 r. godz. 13:30 WZP-6582/19/347/IR Link
10 Wykonanie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego istniejących sieci i instalacji elektroenergetycznych, koncepcji i założeń dla sporządzenia Dokumentacji Projektowo- Kosztorysowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla siedziby KSP przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie 13.11.2019 16.12.2019 r. godz. 13:00 WZP-6475/19/344/IR Link
11 Dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego 21.10.2019 12.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-5343/19/269/T Link