W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 17.10.2018 WZP-5552/18/242/IR
2 Dostawa akumulatorów do radiotelefonów Ericsson typu: M-PK i M-RK - postępowanie realizowane na podstawie umowy ramowej 12.10.2018 WZP-5447/18/238/Ł
3 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego. 08.10.2018 8.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-5386/18/237/IR
4 Dostawa urządzeń sanitarnych - postępowanie objęte umową ramową. 04.10.2018 WZP-5199/18/230/IR
5 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych - postępowanie objete umową ramową. 04.10.2018 WZP-5198/18/229/IR
6 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 04.10.2018 WZP-5200/18/231/IR
7 Dostawy materiałów kancelaryjnych 01.10.2018 15.10.2018 r. godz.: 13.00 WZP-5002/18/221/Z
8 Urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 27.09.2018 08.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-4943/18/216/Z
9 Dostawa nowego sprzętu sieciowego - switch - postępowanie objete umową ramową. 27.09.2018 WZP-5023/18/222/Ł
10 Remont dachu budynku KP Warszawa Żoliborz wraz z zaprojektowaniem, demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej 19.09.2018 08.10.2018 r. godz. 12:00 WZP-5089/18/225/IR

Wybierz Strony