W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa blach 03.04.2020 WZP-1736/20/101/IR
2 Dostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napadu 07.02.2020 31.03.2020 r. godz. 10:00 WZP-199/20/14/Ł Link
3 Dostawa ukompletowania radiolinii - półkompletów radiowych Radiolinii PtP - typ 1 - Postępowanie objęte umową ramową 25.03.2020 WZP-1511/20/98/Ł
4 Dostawa materiałów ślusarskich - Postępowanie objęte umową ramową. 23.03.2020 WZP-1446/20/92/IR
5 Dostawa materiałów ślusarskich - Postępowanie objęte umową ramową. 19.03.2020 WZP-1247/20/77/IR
6 Dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych 13.02.2020 18.03.2020 r. godz. 14:00 WZP-228/20/19/Ł Link
7 Dostawa płyt meblowych i taśmy pcv - Postępowanie objęte umową ramową 18.03.2020 WZP-1251/20/78/IR
8 Dostawa środków do dezynfekcji rąk 06.03.2020 16.03.2020 r. godz. 12:00 WZP-1142/20/76/Z
9 Dostawa siedzisk 06.03.2020 16.03.2020 r. godz. 12:00 WZP-993/20/69/Z
10 Świadczenie usług holowania pojazdów 05.03.2020 13.03.2020 r. godz. 10:00 WZP-1010/20/71/T
11 Dostawy szaf metalowych 04.03.2020 12.03.2020 r. godz. 12:00 WZP-971/20/68/Z
12 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji z Powiatu Wołomińskiego 02.03.2020 10.03.2020 r. godz. 12:00 WZP-994/20/70/AG
13 Dostawy mebli biurowych 28.02.2020 09.03.2020 r. godz. 11:00 WZP-830/20/65/Z
14 Dostawy futerałów na broń, kajdanki i RMG 25.02.2020 05.03.2020 r. godz. 12:00 WZP-649/20/41/Z
15 Dostawa rękawic jednorazowych - Postępowanie objęte umową ramową 04.03.2020 WZP-970/20/67/Z
16 Dostawy wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP 27.01.2020 27.02.2020 r. godz. 14:00 WZP-227/20/18/Ł Link
17 Dostawa materiałów budowlanych: farb, materiałów stolarskich i okuć meblowych 12.02.2020 20.02.2020 r. godz. 11:00 WZP-638/20/40/IR
18 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych 12.02.2020 20.02.2020 r. godz. 9:30 WZP-615/20/39/AG