W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup sprzętu teleinformatycznego - komputery przenośne 02.12.2016 14.12.2016 godz. 11:00 WZP-4318/16/223/Ł
2 Wykonanie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 30.11.2016 10.01.2017r. godz. 13:00 WZP-4711/16/248/Z
3 świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500kg 06.12.2016 12.01.2017 godz 11:00 WZP-4645/16/246/T
4 Dostawa foteli obrotowych 30.12.2016 16/01 2017r godz.:11:00 WZP-5358/16/277/Z
5 Zakup drukarek 08.12.2016 16.01.2017 godz. 13: 30 WZP-4484/16/240/Ł
6 Dostawa materiałów i odczynników do badań genetycznych 30.12.2016 23.01.2017 godz. 13:30 WZP-5195/16/268/Z
7 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 29.12.2016 7.02.2017 godz. 11:00 WZP-5242/16/272/T
8 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 29.12.2016 8.02.2017 godz. 11:00 WZP-5243/16/273/T
9 Dostawy druków resortowych 23.01.2017 31.01.2017r. godz. 12.00 WZP-94/17/03/Z
10 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 02.01.2017 9.02.2017 godz. 12:00 WZP-5241/16/271/T