W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa wyposażenia budynku magazynowo – warsztatowego. 26.08.2019 10.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-5082/19/256/IR
2 Świadczenie usług przeglądów serwisowych i konserwacji wentylacji, klimatyzacji i nagrzewnic. 26.08.2019 03.09.2019 r. godz. 11:00 WZP-5068/19/255/AG
3 Dostawa surowców budowlanych 14.08.2019 22.08.2019 r. godz. 12:00 WZP-5015/19/253/IR
4 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemów Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi – maszt antenowy. 09.08.2019 30.08.2019 r. godz. 10:00 WZP-5011/19/252 IR
5 Dostawy ukompletowania radiolinii 01.08.2019 09.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-4469/19/225/Ł Link
6 Dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego 06.06.2019 15.07.2019 r. godz. 14:00 WZP-3498/19/178/T Link