W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa kajdanek zakładanych na nogi postępowanie objęte umową ramową. 30.08.2017 WZP-3087/17/127/Z
2 Dostawa skafandrów neoprenowych - postępowanie objęte umową ramową. 19.09.2017 WZP-3378/17/135/Z
3 Dostawa skafandrów neoprenowych - postępowanie objęte umową ramową. 20.09.2017 18.09.2017 godz. 11:00 WZP-3353/17/133/Z
4 Przebudowa budynku dydaktyczno-koszarowego nr 5 położonego na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie 18.09.2017 03.10.2017 godz. 11:00 WZP-3279/17/130/IR
5 Dostawa kabli miedzianych orz materiałów do ich naprawy -postępowanie objęte umową ramową. 09.10.2017 WZP-3561/17/144/Ł
6 Dostawa oleju napędowego grzewczego do celów opałowych 29.09.2017 11.10.2017 godz. 13:00 WZP-3358/17/134/AG
7 Dostawy drukarek. 04.08.2017 16.10.2017 godz. 11:00 WZP-2157/17/72/Ł