W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV(telewizja przemysłowa) - postępowanie objęte umową ramową. 17.04.2018 WZP-1801/18/78/Ł
2 Dostawa mebli biurowych 19.04.2018 27.04.2018 godz. 10:00 WZP-1661/18/74/Z
3 Usługa sprzątania. 04.04.2018 10.05.2018 godz. 11:00 WZP –1562/18/60/AG
4 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji w ramach umowy ramowej. 10.05.2018 WZP-2256/18/99/Z
5 Dostosowanie budynków nr 9 i 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż. 27.04.2018 21.05.2018 godz. 12:00 WZP-2032/18/98/IR
6 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg. 04.04.2018 24.05.2018 godz 11:00 WZP-1619/18/65/T
7 Dostawa urządzeń sanitarnych 04.06.2018 WZP-2648/18/114/IR
8 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2645/18/111/IR
9 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2649/18/115/IR
10 Dostawa rur kanalizacyjnych z tworzyw - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2647/18/113/IR

Wybierz Strony