W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Umundurowanie dla motocyklistów 07.04.2017 18.04.2017, godzina: 11:00, WZP-1113/17/37/Z
2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek: Brother, Toshiba, Epson, Samsung. 21.04.2017 09.05.2017 godz. 11:00 WZP-1116/17/38/Ł
3 Dostawa sznurów galowych - postępowanie objęta umową ramową. 23.05.2017 WZP-1838/17/63/Z
4 Dostawa rękawic skórzanych letnich - postępowanie objęte umową ramową. 06.06.2017 WZP - 1961/17/67/Z
5 Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych 02.06.2017 12 czerwca 2017 r., o godzinie 11.00 WZP – 1953/17/66/Ł
6 Dostawa druków w postaci luzów i teczek 20.06.2017 19.06.2017 r. godzi.12:00 wzp-2191/17/74/Z
7 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2273/17/81/Z
8 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2272/17/80/Z