Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN. - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN.

24.05.2017    powyżej 135.000 EURO

Nr referencyjny: WZP-1420/17/51/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 64210000-1
Termin składania ofert: 14.07.2017r. godzina 11:00

Uwaga zmiana terminu składania ofert.