Przegląd i ekspertyza masztów antenowych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Przegląd i ekspertyza masztów antenowych

24.06.2017    Poniżej 135 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-1895/17/64/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 135 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-5
Termin składania ofert: 10.07.2017 godzina 11:30