W trakcie oceny

Sukcesywnych dostaw materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Data publikacji 05.06.2018    Powyżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP-2818/18/124/Z
Wartość zamówienia: Powyżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696500
Termin składania ofert: 12.07.2018 godz 10:00