W trakcie oceny

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 14.09.2018    powyżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-4689/18/207/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30125110-5
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 11:00

UWAGA !! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 26.11.2018 r.

UWAGA !! Opublikowano nowe wzory załączników.

UWAGA !! Skan pisma z 15.10.2018 r. nie uwzględnia jednej zmiany w Załączniku nr 1a i 2a. Poprawione załączniki dostępne poniżej.