Dostawy komputerów przenośnych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy komputerów przenośnych

Data publikacji 02.10.2018    powyżej 144.000 Euro

Nr referencyjny: WZP-4653/18/205/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30213000-5
Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz.: 11:00

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.11.2018 r. godz.: 11:00.

Uwaga: zmienione załączniki 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c!

23.11.2018 r. - Uwaga: zmienione załączniki 2b i 2c!