Dostawy zestawów komputerowych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy zestawów komputerowych

Data publikacji 05.10.2018    powyżej 144.000 Euro

Nr referencyjny: WZP-4651/18/204/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30213000-5, 33195100-4
Termin składania ofert: 10.12.2018 r. godz. 13:00

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r. godz.:12.00.

Uwaga: Kolejna zmiana terminu na 10.12.2018 r. godz. 13:00!


23.11.2018 r. - Uwaga: zmienione załączniki do edycji!