W trakcie oceny

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z robotami towarzyszącymi w budynku Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy ul. Pirenejskiej 3A.

Data publikacji 25.01.2019    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-514/19/35/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45421000-4, 45421100-5, 45400000-1
Termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz.: 10:00