W trakcie oceny

Remont pt. Wymiana urządzeń służących do organizacji kierowania ruchem osobowym i pojazdów w obiektach KSP

Data publikacji 28.01.2019    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-491/19/31/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45111200-0; 45310000-3; 45350000-5
Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 14:00