W trakcie oceny

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg

Data publikacji 04.02.2019    powyżej 144.000 Euro

Nr referencyjny: WZP-147/19/08/T
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50112100-4
Termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz.: 14:00

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/194679