W trakcie oceny

Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych

Data publikacji 07.02.2019    poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: WZP – 581/19/38/AG
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33770000-8
Termin składania ofert: 15.02.2019 r. godz.: 12:00