W trakcie oceny

Dostawa 8 pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z możliwością rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego

Data publikacji 05.06.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3497/19/177/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1; 50112000-3
Termin składania ofert: 09.07.2019 r. godz. 14:00