Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

Data publikacji 06.06.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3634/19/186/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1; 50112100-4
Termin składania ofert: 17.07.2019 r. godz. 14:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 12.07.2019 r. godz. 14:00 na 17.07.2019 r. godz. 14:00!