Dostawa samochodów pomocy drogowej - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa samochodów pomocy drogowej

Data publikacji 06.06.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3535/19/182/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114000-9
Termin składania ofert: 17.07.2019 r. godz. 14:00

Uwaga: Zmiana terminu z 11.07.2019 r. godz. 14:00 na 17.07.2019 r. godz. 14:00!