Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego

Data publikacji 07.06.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3567/19/183/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31224400-6; 31224100-3; 31321220-0; 31400000-0; 31210000-1
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania