Dostawy materiałów i urządzeń sanitarnych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy materiałów i urządzeń sanitarnych

Data publikacji 14.08.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5029/19/254/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 42131260-0, 42131400-0, 44600000-6, 397152240-1, 44410000-7, 44411400-8, 39236000-5, 42130000-9, 44411000-4
Termin składania ofert: 23.08.2019 r. godz. 11:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 22.08.2019 r. godz. 11:00 na 23.08.2019 r. godz. 11:00!

Uwaga: Nowe Załączniki do edycji!

Pliki do pobrania