W trakcie oceny

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej KSP: ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny

Data publikacji 13.09.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5287/19/264/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112100-4, 50114000-7
Termin składania ofert: 16.10.2019 r. godz. 14:00