W trakcie oceny

Dostawy wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP

Data publikacji 27.01.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-227/20/18/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38821000-6
Termin składania ofert: 27.02.2020 r. godz. 14:00