Dostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napadu - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napadu

Data publikacji 07.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-199/20/14/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32333100-7, 31330000-8, 33195100-4, 38651600-9, 32572300-6, 32323500-8
Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godz. 10:00