W trakcie oceny

Dostawa materiałów budowlanych: farb, materiałów stolarskich i okuć meblowych

Data publikacji 12.02.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-638/20/40/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44111400-5; 44523000-2
Termin składania ofert: 20.02.2020 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania