Dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Data publikacji 13.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-228/20/19/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44514200-8; 31711500-8
Termin składania ofert: 18.03.2020 r. godz. 14:00