Dostawy komputerów przenośnych biurowych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy komputerów przenośnych biurowych

Data publikacji 09.04.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1063/20/74/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213100-6
Termin składania ofert: 18.05.2020 r. godz. 12:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 18.05.2020 r. godz. 12:00 !