W trakcie oceny

Wykonanie remontu tarasu, izolacji fundamentu, wymiana bram - obiekt służbowy KSP, przy ul. Marsa w Warszawie

Data publikacji 08.05.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2652/20/140/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45210000-2, 45261320-3, 45320000-6, 45453000-7
Termin składania ofert: 25.05.2020 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania