Dostawa materiałów budowlanych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa materiałów budowlanych

Data publikacji 21.05.2020    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2888/20/151/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44163110-4; 44163111-1
Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania