W trakcie oceny

Dostawy materiałów daktyloskopijnych i kryminalistycznych oraz pakiety do pobierania krwi

Data publikacji 24.06.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3226/20/169/Z
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44174000-0; 24000000-0; 33141119-7; 39225700-2; 19520000-7; 33140000-3; 33124130-5; 39224210-3; 44921100-3
Termin składania ofert: 24.07.2020 r. godz. 13:00