W trakcie oceny

Dostawy jednego samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych w wersji policyjnej nieoznakowanej z videorejestratorem.

Data publikacji 30.07.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4134/20/210/T
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1
Termin składania ofert: 11.08.2020 r. godz.: 10:00