W trakcie oceny

Wykonania dokumentacji projektowej dla punktu przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia (CSU) w Starej Wsi.

Data publikacji 30.07.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4176/20/213/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7;
Termin składania ofert: 11.08.2020 r. godz. 12:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 07.08.2020 r. godz. 12:00 na 11.08.2020 r. godz. 12:00!

Pliki do pobrania