W trakcie oceny

Remont pokrycia dachowego budynku biurowego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji piorunochronnej 7c przy ul. Włochowskiej 25/33

Data publikacji 30.09.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5378/20/331/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45453000-7; 45261210-9; 45261320-3; 45310000-3; 71320000-7; 45312310-3
Termin składania ofert: 20.10.2020 r. godz. 12:30

Pliki do pobrania