W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu BROTHER - postępowanie objęte umową ramową 21.09.2018 WZP-5026/18/223/18/Ł
2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu Kyocera - postępowanie objęte umową ramową. 20.09.2018 WZP-4979/18/219/Ł
3 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu OKI - postępowanie objęte umową ramową. 20.09.2018 WZP - 4978/18/218/Ł
4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki Brother - postępowanie objęte umową ramową. 20.09.2018 WZP-3977/18/217/Ł
5 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 12.09.2018 21.09.2018 r. godz. 13:00 WZP-4914/18/212/IR
6 Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV 11.09.2018 WZP-4704/18/209/Ł
7 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy 03.09.2018 18.09.2018r godz. 10:00 WZP-4703/18/208/IR
8 Dostawa artykułów gospodarczych 03.09.2018 11.09.2018r godz. 11:00 WZP-4483/18/199/AG
9 Zaprojektowanie i wybudowanie nowego Komisariatu Policji w Radzyminie 29.08.2018 18.09.2018 r. godz. 13:00 WZP-4596/18/203/IR
10 Świadczenia usług systemu druku podążającego wraz z zapewnieniem urządzeń drukujących. 14.08.2018 20.09.2018 godz 11:00 WZP- 4247/18/195/Ł

Wybierz Strony