W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
21 Dostawa 15 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji 25.06.2018 31.07.2018 godz. 12:00 WZP-3186/18/142/T
22 Dostawa oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb - postępowanie objete umową ramową. 01.08.2018 WZP-3809/18/176/Z
23 Dostawa odznak identyfikacji indywidualnej policjanta - postępowanie objęte umową ramową. 01.08.2018 WZP-3851/18/178/Z
24 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji - postępowanie objęte umową ramową 03.08.2018 WZP-3979/18/184/Z
25 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 19.07.2018 06.08.2018 godz. 11:00 WZP-3726/18/168/IR
26 Dostawa kabli miedzianych oraz materiałów do ich naprawy - postępowanie objęte umową ramową. 06.08.2018 WZP-3890/18/181/Ł
27 Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj 28.06.2018 06.08.2018 godz 12:00 WZP-3226/18/146/IR
28 Dostawy opon zimowych 27.07.2018 06.08.2018 r. godz.:13:00 WZP – 3780/18/174/T
29 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 27.07.2018 07.08.2018 r. godz.: 13.30 WZP- 3846/18/177/IR
30 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki Ricoh w ramach umowy ramowej. 07.08.2018 WZP-3889/18/180/Ł

Wybierz Strony