Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego MINOLTA 03.10.2017 09.11.2017 godz. 11:30 WZP-2879/17/112/Ł
2 Odczynniki do badań genetycznych. 06.10.2017 17.10.2017 godz. 12:00 WZP-3063/17/125/Z
3 Remont instalacji gazów czystych w laboratorium kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie2 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 12.10.2017 27.10.2017 godz. 11:00 WZP-3623/17/150/IR
4 Dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa) 16.10.2017 25.10.2017r. godzina 11:00 WZP-3550/17/143/Ł
5 Dostawa samochodu Pomocy drogowej 19.10.2017 30.10.2017 r. godz: 11:00 WZP-3631/17/151/T
6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu telekomunikacyjnego Kyocera, Adler 20.10.2017 27.11.2017 godz. 11:00 WZP-2872/17/108/Ł