Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. 24.07.2017 31.08.2017r do godziny 12:00 WZP-2651/17/100/IR
2 Dostawy drukarek. 04.08.2017 12.09.2017 do godziny 11:00 WZP-2157/17/72/Ł
3 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie. 10.08.2017 28.08.2017 do godziny 12:00 WZP-2951/17/120/IR
4 Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego. 23.08.2017 do dnia 31.08.2017 do godziny 11:30 WZP-3007/17/124/AG