Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemów Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi – maszt antenowy. 09.08.2019 30.08.2019 r. godz. 10:00 WZP-5011/19/252 IR
2 Dostawy ukompletowania radiolinii 01.08.2019 03.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-4469/19/225/Ł Link