Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa oprogramowania wraz z platformą operacyjną do analizy nagrań wideo 20.11.2018 29.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-6696/18/305/Ł
2 Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego 19.11.2018 28.11.2018r. godz. 12:00 WZP-6690/18/304/Ł
3 Dostawa siłowni telekomunikacyjnych 19.11.2018 27.11.2018 godz. 10:00 WZP-6083/18/285/Ł
4 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych 19.11.2018 27.11.2018 godz. 13:30 WZP-5963/18/282/T
5 Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomienie ściany wizyjnej 16.11.2018 26.11.2018 r. godz. 14:00 WZP-6571/18/299/Ł
6 Dostawy macierzy 16.11.2018 26.11.2018 r. godz. 14:00 WZP-5575/18/245/Ł
7 Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku 14.11.2018 29.11.2018 r. godz. 13:00 WZP-6583/18/302/IR
8 Dostawy adapterów do zestawów podkaskowych dla Oddziału Prewencji Policji KSP 14.11.2018 28.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-6027/18/284/Ł
9 Dostawa serwerów 13.11.2018 23.11.2018 r. godz. 10:00 WZP-5573/18/243/Ł
10 Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR 22.10.2018 6.12.2018 r. godz. 13:00 WZP-5707/18/256/Ł

Wybierz Strony