Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawy urządzeń drukujących 20.09.2018 29.10.2018 godz. 11:00 WZP-4655/18/206/Ł
2 Remont dachu budynku KP Warszawa Żoliborz wraz z zaprojektowaniem, demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej 19.09.2018 04.10.2018 godz. 12:00 WZP-5089/18/225/IR
3 Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. 18.09.2018 03.10.2018 godz 14:00 WZP-5034/18/224/18/IR
4 Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP 18.09.2018 28.09.2018 godz 11:00 WZP-4559/18/201/Ł
5 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego 14.09.2018 22.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-4689/18/207/Ł
6 Świadczenie usług w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów KSP o DMC do 3,5 tony 03.09.2018 10.10.2018r godz. 11:00 WZP-4007/18/185/T
7 Modernizacja Systemu Monitoringu CCTV w obiektach garnizonu stołecznego policji 20.08.2018 27.09.2018r, godz. 12:00 WZP-3546/18/165/Ł