Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN. 24.05.2017 14.07.2017r. godzina 11:00 WZP-1420/17/51/Ł
2 Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych 30.05.2017 06.07.2017 r. godz. 11:00 WZP – 1421/17/52/Ł
3 Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych 30.05.2017 05.07.2017 r. godz. 11:00 WZP–1422/17/53/Ł
4 Dostaw energii elektrycznej 05.06.2017 12.07.2017 godzina 11:00 WZP – 1514/17/57/AG
5 Szafy metalowe na dokumenty 21.06.2017 29.06.2017 godzina 13:00 WZP-1902/17/65/Z
6 Przegląd i ekspertyza masztów antenowych 24.06.2017 10.07.2017 godzina 11:30 WZP-1895/17/64/Ł
7 Świadczenia usług w zakresie obsłuhi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg 28.06.2017 07/08/2017 do godziny 11:00 WZP-2307/17/84/T