Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych 12.02.2020 20.02.2020 r. godz. 9:30 WZP-615/20/39/AG
2 Dostawa materiałów budowlanych: farb, materiałów stolarskich i okuć meblowych 12.02.2020 20.02.2020 r. godz. 11:00 WZP-638/20/40/IR
3 Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR 27.01.2020 27.02.2020 r. godz. 13:30 WZP-200/20/15/Ł Link
4 Dostawy wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP 27.01.2020 27.02.2020 r. godz. 14:00 WZP-227/20/18/Ł Link
5 Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym 05.02.2020 10.03.2020 r. godz. 10:00 WZP-298/20/22/T Link
6 Dostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napadu 07.02.2020 12.03.2020 r. godz. 10:00 WZP-199/20/14/Ł Link
7 Dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych 13.02.2020 18.03.2020 r. godz. 14:00 WZP-228/20/19/Ł Link
8 Dostawy przenośnych testerów autentyczności dokumentów 14.02.2020 20.03.2020 r. godz. 13:00 WZP-74/20/02/Z Link