Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup sprzętu AGD 19.02.2018 27.02.2018 godz. 11:30 WZP-677/18/25/Z
2 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy. 20.02.2018 08.03.2018 godz. 10:00 WZP-1063/18/36/IR