Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Wymiana masztów telekomunikacyjnych 29.12.2020 19.01.2021 r. godz. 10:00 WZP-7256/20/435/Ł
2 Dostawa wraz z wdrożeniem systemu zarządzania tożsamością cyfrową użytkowników 07.12.2020 20.01.2021 r. godz. 10:00 WZP-6298/20/361/Ł Link
3 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów KSP o dopuzczalnej masie całkowitej do 3,5t 21.12.2020 21.01.2021 r. godz. 10:00 WZP-6810/20/398/T Link
4 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego 07.12.2020 21.01.2021 r. godz. 12:00 WZP-6299/20/362/Ł Link
5 Dostawy artykułów spożywczych 21.12.2020 21.01.2021 r. godz. 11:00 WZP-6611/20/377/Z Link
6 Dostawy druków resortowych 12.01.2021 26.01.2021 r. godz. 11:00 WZP-6856/20/411/Z Link
7 Sukcesywne dostawy opon letnich 18.01.2021 2021-01-26 10:00 WZP-100/21/1/T Link
8 Dostawy urządzeń sieciowych 04.12.2020 27.01.2021. r. godz. 12:00 WZP-6276/20/359/Ł Link
9 Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego 12.01.2021 28.01.2021 r. godz. 11:00 WZP-7071/20/420/Z Link
10 Dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN 28.12.2020 28.01.2020 r. godz. 11:00 WZP-6731/20/392/Ł Link
11 Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli 13.01.2021 29.01.2021 r. godz. 11:00 WZP-150/21/3/IR Link