Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Świadczenie usług systemu druku podążającego wraz z zapewnieniem urządzeń drukujących 01.06.2018 30.07.2018 godz.:11:00 WZP – 2026/18/88/Ł
2 DOSTAWY AKUMULATORÓW DO RADIOTELEFONÓW I TERMINALI MOBILNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KSP 12.06.2018 18.07.2018 godz 11:00 WZP-2504/18/103/Ł
3 Dostawa 15 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji 25.06.2018 31.07.2018 godz. 12:00 WZP-3186/18/142/T
4 DOSTAWA CIĘŻKICH MOTOCYKLI OZNAKOWANYCH 25.06.2018 31.07.2018 godz 11:00 WZP – 3174/18/141/T
5 Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj 28.06.2018 06.08.2018 godz 12:00 WZP-3226/18/146/IR
6 Dostawy komputerów przenośnych o zwiększonej odporności . 04.07.2018 13.08.2018 godz. 11:00 WZP-2605/18/107/Ł
7 Dostawa 22 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji. 05.07.2018 13.08.2018 godz. 12:00 WZP-3378/18/154/T
8 Dostawy środków czystości 11.07.2018 19.07.2018 godz. 11:00 WZP-3475/18/162/AG
9 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 11.07.2018 26.07.2018 godz. 12:00 WZP-3528/18/164/IR