Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Odznaki identyfikacji indywidualnej policjanta 19.03.2020 01.04.2020 r. godz. 11:00 WZP-1256/20/81/Z
2 Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej 18.02.2020 02.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-683/20/43/T Link
3 Dostawa zestawów do badania dokumentów 17.02.2020 02.04.2020 r. godz. 14:00 WZP-77/20/05/Z Link
4 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów KSP o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 03.03.2020 03.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-941/20/66/T Link
5 Dostawy przenośnych testerów autentyczności dokumentów 14.02.2020 03.04.2020 r. godz. 13:00 WZP-74/20/02/Z Link
6 Przegląd techniczny, legalizacja i naprawa radarowych mierników prędkości Iskra, videorejestratorów typu Videorapid oraz laserowych mierników prędkości typu UltraLite, Truespeed i TruCam 27.03.2020 06.04.2020 r. godz. 10:30 WZP-1423/20/91/Z Link
7 Dostawy urządzeń drukujących 04.03.2020 06.04.2020 r. godz. 13:00 WZP-757/20/62/Ł Link
8 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - tranzyt w budynku warsztatowo-biurowym w obiekcie KSP przy ul. Karolkowej 46 13.03.2020 06.04.2020 r. godz. 14:00 WZP-1303/20/83/IR
9 Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym 17.02.2020 07.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-76/20/04/Z Link
10 Remont pokrycia dachowego wraz z zaprojektowaniem i wymianą urządzenia piorunochronnego LPS w obiektach Policji 13.03.2020 08.04.2020 r. godz. 13:30 WZP-1286/20/82/IR
11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej w Otwocku - Etap 1 10.03.2020 10.04.2020 r. godz. 14:00 WZP-1138/20/75/IR Link
12 Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym 05.02.2020 15.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-298/20/22/T Link
13 Remont punktów radiowych i pomieszczeń łączności KSP przy ul. Króla Maciusia, Kłopotowskiego i Świętokrzyskiej w Warszawie 02.04.2020 17.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-1781/20/103/IR
14 Dostawa samochodu pomocy drogowej 17.03.2020 17.04.2020 r. godz. 14:00 WZP-344/20/33/T Link
15 Dostawa testera autentyczności dokumentów 17.02.2020 22.04.2020 r. godz. 13:30 WZP-75/20/03/Z Link
16 Dostawy 5000 szt. wzorców zabezpieczeń dokumentów 31.03.2020 24.04.2020 r. godz. 10:00 WZP-1016/20/72/Z
17 Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego 25.03.2020 30.04.2020 r. godz. 14:00 WZP-375/20/35/T Link
18 Zakup sprzętu komputreowego - komputer biurowy 01.04.2020 05.05.2020 r. godz. 12:00 WZP-1062/20/73/Ł Link
19 Usługa sprzątania 03.04.2020 06.05.2020 r. godz. 13:00 WZP-1531/20/99/AG Link