Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN. - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN.

24.05.2017    powyżej 135.000 EURO

Nr referencyjny: WZP-1420/17/51/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 64210000-1
Termin składania ofert: 29.06.2017r. godzina 11:00