Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP