Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP