Świadczenie usług systemu druku podążającego wraz z zapewnieniem urządzeń drukujących

Data publikacji 01.06.2018    Powyżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP – 2026/18/88/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79993100-2, 42962000-7
Termin składania ofert: 9.07.2018 godz 11:00

Uwaga! Nowy wzór  formularza oferty