Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym

Data publikacji 05.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-298/20/22/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1
Termin składania ofert: 15.04.2020 r. godz. 10:00