Dostawa zestawów do badania dokumentów - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa zestawów do badania dokumentów

Data publikacji 17.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-77/20/05/Z
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38540000-2
Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz. 14:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 19.03.2020 r. godz. 14:00 na 02.04.2020 r. godz. 14:00!