Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym

Data publikacji 17.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-76/20/04/Z
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38634000-8
Termin składania ofert: 07.04.2020 r. godz. 10:00