Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej

Data publikacji 18.02.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-683/20/43/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34410000-4
Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz. 10:00