Dostawy urządzeń drukujących - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy urządzeń drukujących

Data publikacji 04.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-757/20/62/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30232100-5
Termin składania ofert: 06.04.2020 r. godz. 13:00