Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej w Otwocku - Etap 1

Data publikacji 10.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1138/20/75/IR
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7; 71220000-6
Termin składania ofert: 10.04.2020 r. godz. 14:00

Uwaga: Poprawiona wysokość wadium w Ogłoszeniu o zamówieniu - 17 000 zł!