Dostawa samochodu pomocy drogowej - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodu pomocy drogowej

Data publikacji 17.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-344/20/33/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114000-9
Termin składania ofert: 17.04.2020 r. godz. 14:00