Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

Data publikacji 25.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-375/20/35/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1; 50112100-4
Termin składania ofert: 30.04.2020 r. godz. 14:00