Dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS)

Data publikacji 28.07.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4036/20/202/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 3210000-8
Termin składania ofert: 28.08.2020 r. godz. 12:00