Dostawy zestawów komputerowych - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy zestawów komputerowych

Data publikacji 17.08.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4210/20/225/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213300-8; 33195100-4
Termin składania ofert: 23.10.2020 godz. 11:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 28.09.2020 r. godz 11:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 02.10.2020 r. godz. 11:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 19.10.2020 godz. 11:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 23.10.2020 godz. 11:00!